ADC 
Aizkraukles reģionālais datorcentrs
 

Sākums   Informātiķiem   E- mācību vides   Saites   Novada skolas

Aizkraukles reģionālā datorcentra darbības virzieni

1. Skolotāju apmācība
3. Sagatavošana ECDL testiem
5. Pakalpojumu sniegšana novada izglītības iestādēm: mājas lapas, konsultācijas.

Uzziņai:

Pēc novadu reformas datorcentrs neuztur bijušā Aizkraukles rajona skolu mājas lapas ADC serverī. Te tiek glabātas tikai Aizkraukles novada mācību iestāžu mājas lapas.

 

 


 


Aktuāli:

Aizkraukles novada ģimnāzijā ar rajona padomes finansiālu atbalstu ir realizēts projekts "Interaktīvas eksakto priekšmetu digitālo mācību materiālu krātuves izveide". Tā ietvaros savākti un sistematizēti 6 priekšmetu: bioloģijas, ķīmijas, matemātikas fizikas un programmēšanas pamatu skolotāju rīcībā esošos datorizētie mācību materiāli, tie sakārtoti  pārskatāmā veidnī, izvietoti vienkopus vienā datorā ģimnāzijas mediju centrā. Uzkrāto datu pieejamība citu rajona skolu pedagogiem irs nodrošināta pēc apmaiņas principa: kurš var papildināt krājumu ar saviem materiāliem, tas drīkst izmantot arī visus pārējos uzkrātos materiālus.

Pēdējie kursi:

 

 "Jauno un interaktīvo tehnoloģiju izmantošana mācību procesā"

Aizkrauklē mācījušies gan Aizkraukles novada, gan Pļaviņu, gan Neretas, gan Jaunjelgavas, gan Skrīveru pedagogi, apgūstot iemaņas darbam ar Windows Vista, MS Office 2007, interaktīvo tāfeli, programmu Learning Essentials for Teachers, nostiprinot un papildinot iemaņas darbā ar globālo tīmekli.

   

 

  


 

 


Kursantu rīcība palika kvalitatīvs mācību materiāls (aatelā). Atsauksmes par kursu norisi un saturu kursanti sniedza portālā www.skolas.lv

 

Aizkraukles datorcerntra mājas lapa/ Dizaina idejas no...